Wedstrijdreglement Dutch Golf Trophy 2022

U speelt een stablefordwedstrijd met volle playing handicapverrekening, op basis van individuele scores (onderverdeeld in exact handicap 0 t/m 18.9 en 19 t/m 36 – wijzigingen voorbehouden).

Er wordt strikt gespeeld volgens de regels van de R&A. Dat houdt onder andere in:

  • Mulligans zijn NIET toegestaan.
  • Kijken of het uw bal is (= bal identificeren) ALTIJD uw marker of medespeler verwittigen.
  • bal markeren, opnemen, identificeren en ZONDER SCHOON TE MAKEN terug plaatsen.

Bij overtreding: één strafslag bijtellen.

Wanneer nog gescoord kan worden, moeten ook de kortste putjes ALTIJD worden uitgeholed bij Stableford.

Een gedropte bal is de bal in spel. Ligging van de bal daarna verbeteren kost twee strafslagen.

 

Starten van de rode of blauwe teebox markers:  

2018 is het eerste jaar waarin we de mogelijkheid bieden om van de rode of blauwe teebox markers te spelen.

De handicaplijst van elke thuis club is hier op voorbereid, u krijgt minder slagen.

Dit is alleen van toepassing voor categorie 2, handicap 19.0 t/m 36.0

 

Verder dient u rekening te houden met het volgende:

De maximale playing handicap voor deelnemers is 36.

  • Ter plaatse op elke course wordt aangegeven van welke tee u speelt.
  • De “Rules of Golf” uitgave 2019 zijn op deze wedstrijden van toepassing met inachtneming van het onderstaande:
    Om onnodig oponthoud (undue delay) te voorkomen dient u zich aan het volgende te houden: het stablefordsysteem houdt in dat u uw bal dient op te nemen als u geen punt meer kunt scoren. U dient te allen tijde uit te holen mits u op de desbetreffende hole kunt scoren. De maximale tijd voor het zoeken van een bal bedraagt 3 minuten. Staan echter anderen te wachten, laat deze dan direct door. Dit om irritatie en gevaarlijke situaties te voorkomen. Zie ook de “local rules” op uw scorekaart.

  • Onduidelijke c.q. onvolledig ingevulde c.q. niet door marker of speler ondertekende scorekaarten zijn ongeldig. 
  • Ingeval van “ties” (gelijk eindigen) worden de scores van de laatste 9, laatste 6, laatste 3 of laatste hole(s) vergeleken (holes 10-18, niet zoals gelopen).

U wordt verzocht minimaal 15 minuten voor de start aanwezig te zijn op de voor u aangegeven hole. De starttijd en de hole waarop u start staan op uw scorekaart vermeld.

Wij verzoeken u de door u gemaakte (bruto) birdy(s) (echte score op de hole) te omcirkelen.

Scorekaarten dienen per speler, leesbaar en ondertekend door de speler en marker, direct na de wedstrijd bij de wedstrijdleiding ingeleverd te worden.

Meetapparatuur: Het gebruik van apparatuur, horloges of lasergun voor afstandsbepaling is toegestaan.


Leary De tweede slag naar de green, het dichtst bij de vlag op het gemaaide gras van deze hole.


Overallprijs Bij een gelijke score (de beste drie of vier scores) geldt – ongeacht de categorie – de beste score van de finale wedstrijd. Indien deze ook gelijk is, wordt toegepast de regel de beste score op de tweede 9 – 6 – 3. 


Gelijke score in de categorie:
 Bij een gelijke score (de beste drie of vier scores) geldt de beste score van de finale wedstrijd. Indien deze gelijk is wordt toegepast de regel de beste score op de tweede 9 – 6 – 3.


De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor handicaps aan te passen op basis van behaalde resultaten. 

Slotbepaling: in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. 

De organisatie van Dutch Golf Trophy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet doorgaan van een wedstrijd door natuurlijke, bestuurlijke of door derden veroorzaakte situaties.

 

 

Dutch Golf Trophy

htttps://dutchgolftrophy.nl

secretariaat@dutchgolftrophy.nl

 

NL 06 FVLB 0225 5626 42
t.n.v. Stichting Dutch Golf Trophy

Woensdag 13 juli, Spiegelven ( B )

Search