DUTCH GOLF TROPHY 2022

15e_  Jaargang

Na een enerverend corona jaar, met een spannende finale kunnen we u verblijden met de door ons wederom kritisch geselecteerde golfbanen.

Wel worden voor het nieuwe seizoen een aantal veranderingen van toepassing.

Het aantal competitie wedstrijden gaat naar acht, daarnaast worden er enkele specials georganiseerd.

De winnaar van de competitie wordt  de speler met de vier beste scores van de ACHT wedstrijden, inclusief de score van de laatste/finale wedstrijddag. 

Inschrijfgeld 2022 is € 130,00.
Terug te ontvangen als lid DGT bij acht wedstrijden voordeel. ( € 240,00 !! ) en voorrang bij inschrijven bij gelimiteerde deelname,
bij losse deelnemers en introducees is deze korting per wedstrijd niet van toepassing.

Voor deelnemers in Categorie twee, 19 t/36 is het mogelijk te starten op de blauwe of rode tees, met aftrek van het aantal slagen welke voor deze tees van toepassing zijn. Dit gaarna bij aanmelding aangeven.

Ter voorkoming van wachttijden aan de wedstrijdtafel, o.m. door het innen van de contante deelname kosten, worden de deelnemers vriendelijk verzocht de deelname kosten (greenfee , lunch pakket en/of diner) voorafgaand aan  de wedstrijddag  per bank over te maken aan Dutch Golf Trophy, tijdig ontvangt u daarvoor het verzoek.                                                               

Bij verhindering of afmelding is cancellation mogelijk tot 5 dagen voorafgaand aan de wedstrijddag en wordt het bedrag op uw rekening  teruggestort.

Wij maken u erop attent dat de inschrijving van een wedstrijd pas definitief is bij ontvangst deelnamekosten / greenfee.

Meerdere wedstrijden hebben gelimiteerde startplekken !

Dutch Golf Trophy

htttps://dutchgolftrophy.nl

secretariaat@dutchgolftrophy.nl

 

NL 06 FVLB 0225 5626 42
t.n.v. Stichting Dutch Golf Trophy

Search