DUTCH GOLF TROPHY 2020

13E_  Jaargang

Na ons mooie jubileum jaar kunnen we u verblijden met de door ons wederom kritisch geselecteerde golfbanen.

Wel worden voor het nieuwe seizoen een aantal veranderingen van toepassing.

Het aantal competitie wedstrijden  gaat van zes  naar zeven, daarnaast worden er enkele specials georganiseerd.

De winnaar van de competitie wordt  de speler met de drie beste scores van de ZEVEN wedstrijden, inclusief de score van de laatste/finale wedstrijddag. 

Het inschrijfgeld  gaat van 90 euro naar 100 euro voor 2020, terwijl dit bedrag wordt verdisconteerd in de deelname kosten per wedstrijd, bij losse deelnemers en introducees is deze korting per wedstrijd niet van toepassing.

Het terugbrengen van de kosten wordt deels mogelijk gemaakt door  te starten op holes 1 en 10 , waardoor het starten op verre holes van het clubhuis wordt voorkomen(op een enkele uitzondering na) .

Voor deelnemers in Categorie twee, 19 t/36 is het mogelijk te starten op de blauwe of rode tees, met aftrek van het aantal slagen welke voor deze tees van toepassing zijn.

Ter voorkoming van wachttijden aan de wedstrijdtafel, o.m. door het innen van de contante deelname kosten, worden de deelnemers vriendelijk verzocht de deelname kosten (greenfee , lunch pakket en/of diner) voortaan 14 dagen voorafgaand aan  de wedstrijddag  per bank over te maken aan Dutch Golf Trophy, tijdig ontvangt u daarvoor het verzoek.                                                               

Bij verhindering of afmelding is cancellation mogelijk tot 5 dagen voorafgaand aan de wedstrijddag en wordt het bedrag op uw rekening  teruggestort.

Wij maken u erop attent dat de inschrijving van een wedstrijd pas definitief is bij ontvangst deelnamekosten / greenfee.

Meerdere wedstrijden hebben gelimiteerde startplekken !

Dutch Golf Trophy

htttps://dutchgolftrophy.nl

secretariaat@dutchgolftrophy.nl

 

NL 06 FVLB 0225 5626 42
t.n.v. Stichting Dutch Golf Trophy

Volgende wedstrijd ma 10 aug Eindhovensche Golf

alfredvdplas

Search