Wedstrijdreglement Dutch Golf Trophy 2017

U speelt een stablefordwedstrijd met volle playing handicapverrekening, op basis van individuele scores (onderverdeeld in exact handicap 0 t/m 18.9 en 19 t/m 36 – wijzigingen voorbehouden).

Er wordt strikt gespeeld volgens de regels van de R&A. Dat houdt onder andere in:

  • Mulligans zijn NIET toegestaan.
  • Kijken of het uw bal is (= bal identificeren) ALTIJD uw marker of medespeler verwittigen.
  • bal markeren, opnemen, identificeren en ZONDER SCHOON TE MAKEN terug plaatsen.

Bij overtreding: één strafslag bijtellen.

Wanneer nog gescoord kan worden, moeten ook de kortste putjes ALTIJD worden uitgeholed bij Stableford.

Een gedropte bal is de bal in spel. Ligging van de bal daarna verbeteren kost twee strafslagen.

 Verder dient u rekening te houden met het volgende:

  • De maximale playing handicap voor deelnemers is 36.
  • Ter plaatse op elke course wordt aangegeven van welke tee u speelt.
  • De “Rules of Golf” uitgave 2016 zijn op deze wedstrijden van toepassing met inachtneming van het onderstaande:
    Om onnodig oponthoud (undue delay) te voorkomen dient u zich aan het volgende te houden: het stablefordsysteem houdt in dat u uw bal dient op te nemen als u geen punt meer kunt scoren. U dient te allen tijde uit te holen mits u op de desbetreffende hole kunt scoren. De maximale tijd voor het zoeken van een bal bedraagt 3 minuten. Staan echter anderen te wachten, laat deze dan direct door. Dit om irritatie en gevaarlijke situaties te voorkomen. Zie ook de “local rules” op uw scorekaart.

  • Onduidelijke c.q. onvolledig ingevulde c.q. niet door marker of speler ondertekende scorekaarten zijn ongeldig. 
  • Ingeval van “ties” (gelijk eindigen) worden de scores van de laatste 9, laatste 6, laatste 3 of laatste hole(s) vergeleken (holes 10-18, niet zoals gelopen).

U wordt verzocht minimaal 10 minuten voor de start aanwezig te zijn op de voor u aangegeven hole. De starttijd en de hole waarop u start staan op uw scorekaart vermeld.

Wij verzoeken u de door u gemaakte (bruto) birdy(s) (echte score op de hole) te omcirkelen.

Scorekaarten dienen per speler, leesbaar en ondertekend door de speler en marker, direct na de wedstrijd bij de wedstrijdleiding ingeleverd te worden.

Meetapparatuur: Het gebruik van apparatuur, horloges of lasergun voor afstandsbepaling is toegestaan.


Leary De tweede slag naar de green, het dichtst bij de vlag op het gemaaide gras van deze hole.


Overallprijs Bij een gelijke score (de beste vier scores) geldt – ongeacht de categorie – de beste score van de finale wedstrijd. Indien deze ook gelijk is, wordt toegepast de regel de beste score op de tweede 9 – 6 – 3. 


Gelijke score in de categorie Bij een gelijke score (de beste vier scores) geldt de beste score van de finale wedstrijd. Indien deze gelijk is wordt toegepast de regel de beste score op de tweede 9 – 6 – 3.


De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor handicaps aan te passen op basis van behaalde resultaten. 

Slotbepaling: in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

 

Dutch Golf Trophy

Dutch Golf Trophy

dutchgolftrophy.nl

secretariaat@dutchgolftrophy.nl

 

IBAN NL50 ABNA 097 323 3931

t.n.v. E.A. Brouwer te Lisse

Laatste Nieuws

The Duke

alfredvdplas

Search